Mensen, werkprocessen en communicatie zijn elementen in de bedrijfsvoering van ieder bedrijf. Ze maken je bedrijf niet uniek. Wel dat je uniek kunt zijn.

 Wanneer gesproken wordt over bedrijfsvoering in ondernemingen, gaat het vaak over de financiële aspecten. Wordt gesproken over doelstellingen in termen als omzet, productiviteit, rentabiliteit en liquiditeit.

Geen doelen maar resultaten

Gedurende een groot gedeelte van mijn werkzame leven als manager werd mijn denken en handelen bepaald door financiële doelen en KPI’s. In de loop van de tijd heb ik ontdekt dat financiële KPI’s geen doelen maar resultaten zijn. Resultaten die het gevolg zijn van tevreden medewerkers en tevreden klanten. Tevreden klanten kopen vaker en meer. En genereren daardoor meer omzet. Tevreden medewerkers zijn blijer, productiever en creatiever. Veroorzaken minder fouten en hebben een lager verzuim. Ze hebben duidelijk toegevoegde waarde en meeropbrengst.

Trotse en betrokken medewerkers

Ik ben tot het inzicht gekomen dat investeren in de talenten en kwaliteiten van medewerkers meer oplevert dan focussen op financiële doelen. Dat je via medewerkers klanten positief kunt beïnvloeden. Omdat medewerkers die plezier hebben in hun werk, de ruimte krijgen om op hun eigen wijze het verschil naar klanten te maken, dit uitstralen.

Trots zijn op hun collega’s, hun klanten en hun bedrijf.

Daarom ben ik vijf jaar geleden begonnen ondernemers te adviseren en begeleiden op het gebied van klantgerichtheid en medewerkersbetrokkenheid. Hen te helpen het leven van hun medewerkers en klanten beter, leuker en makkelijker te maken.

Wat is het startpunt?

Dat begint door helder te maken waar je als ondernemer voor wilt staan. Wat is de toegevoegde waarde die je wilt leveren? Dit te vertalen naar een duidelijke visie, missie en kernwaarden. Daarmee een stip op de horizon te plaatsen. Richting te geven. En te bepalen welk gevoel medewerkers en klanten overhouden wanneer ze zaken met jou doen.

Zo makkelijk als het klinkt, zo lastig is het om dit te bepalen.

Hoe ga je hier vervolgens uitvoering aan geven? Dat betekent namelijk dat je jouw zelf geformuleerde identiteit moet laten zien in houding en gedrag. Hoe laat je blijken dat je klantvriendelijk bent? Dat de klant koning is? Dat de service die je verleent van een hoog niveau is? Veel bedrijven roepen het, maar hoe doe je dit echt?

Perspectief van medewerker en klant

En nog veel lastiger… Sluit hetgeen jouw bedrijf te bieden heeft wel aan bij de wensen en verwachtingen van je klanten? Zijn je medewerkers en klanten even overtuigd van de toegevoegde waarde van je bedrijf als jijzelf? Wat willen ze écht?

Deze lastige vragen blijken ook te spelen wanneer een ondernemer een nieuwe website nodig heeft. Immers, je wilt je bedrijf zodanig online presenteren dat geïnteresseerden besluiten om contact op te nemen of direct een bestelling te plaatsen?

Dat ontdekten Sebastiaan en ik een paar maanden geleden. En bleek onze visie op het versterken van ondernemers en bedrijven grote overeenkomsten te vertonen:

  • De mens centraal als uitgangspunt.
  • Het leven beter, leuker en makkelijker maken. 

Zoals eerder gezegd: Mensen, werkprocessen en communicatie zijn elementen in de bedrijfsvoering van ieder bedrijf. Ze maken je bedrijf niet uniek. Wel dat je uniek kunt zijn.

Dat is precies waarom wij Bedrijf op Koers zijn gestart.

Wij willen je graag helpen met het op orde brengen van dit fundament, waardoor er ruimte is om uniek te zijn. Door de mens in je organisatie centraal te stellen. Omdat mensen sociale wezens zijn, die gezien en gehoord willen worden. Een positief gevoel krijgen als ze erkend en gewaardeerd worden.

Wij kunnen je helpen te voldoen aan de huidige verwachtingen en toekomstige wensen van je klanten. De kwaliteiten en talenten van je medewerkers optimaal te benutten. Werkprocessen klant- en gebruiksvriendelijker te maken, zodat deze ondersteunen en (meetbaar) bijdragen aan resultaat.

Ondersteunen in communicatie, zodat dit een heldere lijn is, passend bij de identiteit van jouw onderneming.

Een cultuur te creëren waar iemand behandeld wordt, zoals iemand behandeld wil worden, zonder zweverig te worden. Daarmee het leven van jezelf, je medewerkers en klanten beter, leuker en makkelijker te maken.

Vanuit vertrouwen verbinden en verbeteren. Dat is waar Bedrijf op Koers voor staat.