Wat ik merk als ik het druk heb, is dat ik niet meer helder kan denken en het grotere geheel uit het oog verlies. Snel geïrriteerd en verkokerd raak. Inmiddels herken ik deze signalen bij mezelf en weet ik dat het tijd is om afstand te nemen en uit te zoomen.

Terug te kijken wat er de afgelopen periode is gebeurd en welke voorvallen en ervaringen (onbewust) spanning hebben opgeleverd en in mijn systeem zijn gaan zitten.

Herken je dat?  

Afstand nemen en verbinding maken

Vijf jaar geleden heeft afstand nemen ertoe geleid dat ik mijn vaste baan heb opgezegd. Ik merkte dat mijn werk mij meer energie kostte dan het mij opleverde en ik minder blij en gelukkig was. Dat ik niet deed wat ik het liefste doe: het leven beter, leuker en makkelijker maken, voor mijzelf en voor anderen. 

Door mijn baan los te laten, kreeg ik mijn gevoel van vrijheid en geluk weer terug. Al direct op het moment dat ik mijn besluit nam. Zonder dat ik een plan voor mijn toekomst gemaakt had. Ik was weer in verbinding met mijzelf.

Afstand nemen en verbinding maken lijken twee tegenstrijdigheden.

Ik zie het eerder als twee kanten van dezelfde medaille. Waarbij ik in deze blog jouw onderneming als medaille beschouw. Een medaille die hopelijk glanst doordat je onderneming goed draait. Of wat dof is en weer opgepoetst dient te worden, omdat je lastige tijden doormaakt. 

Wat ik wil zeggen is dat het heel waardevol en zelfs noodzakelijk is regelmatig afstand te nemen en te reflecteren hoe het met jezelf en, indien van toepassing, de mensen in je bedrijf gaat.

Ongetwijfeld sta je regelmatig stil bij de financiële resultaten van je bedrijf. Maar hoe vaak maak je de balans voor jezelf op?

Doe je nog steeds datgene wat je je het liefste doet? Heb je aan het eind van een werkdag nog energie over voor sociale activiteiten in de privésfeer of heb je deze rusttijd hard nodig om bij te komen en het vol te houden? Voelt de verantwoordelijkheid voor je eigen bedrijf als een last of als een zegen? Hoe is dat voor je medewerkers? Halen zij meer energie uit hun werk dan ze er in stoppen? Wat drijft hen? Wat is hun toekomstbeeld?

Mensen laten stralen

Nadat ik uit loondienst ging ben ik ben ik gaan ontdekken hoe ik mijn inzichten en ervaringen kan aanwenden om ondernemers en hun bedrijven te versterken. Ik wil graag bijdragen aan de opbouw van mens-centralistische organisaties. Organisaties waar zowel medewerkers als klanten centraal staan. Vanuit de overtuiging dat dit leidt tot tevreden en loyale klanten. Medewerkers die gecommitteerde ambassadeurs van de organisatie zijn. En ondernemers/ directies die, zonder gedoe, commercieel en financieel succesvol zijn. Kortom organisaties waar mensen stralen.

Dat is waarom wij Bedrijf op Koers zijn gestart

Behalve mensen zijn ook werkprocessen en communicatie belangrijke elementen in de bedrijfsvoering. Ze vormen het fundament van ieder bedrijf. Ze maken je bedrijf niet uniek. Wel dat je uniek kunt zijn.

Begin 2020 ontdekten Sebastiaan Huis van Rose Online Concepts en ik dat onze visie op het versterken van ondernemers en bedrijven grote overeenkomsten vertoont. Wij willen je graag helpen met het op orde brengen van het fundament van jouw bedrijf, waardoor je onderscheidend kunt zijn en echt toegevoegde waarde levert.

Door de mens in je organisatie centraal te stellen. Omdat mensen sociale wezens zijn, die gezien en gehoord willen worden. Een positief gevoel krijgen als ze erkenning en waardering ervaren.

Wij stellen je in staat om afstand te nemen én verbinding te maken. Door je te helpen te voldoen aan de huidige verwachtingen en toekomstige wensen van je klanten. De kwaliteiten en talenten van je medewerkers optimaal te benutten. Werkprocessen klant- en gebruiksvriendelijker te maken, zodat deze ondersteunen en (meetbaar) bijdragen aan resultaat.

Ondersteunen in communicatie, zodat dit een heldere verhaallijn vormt, passend bij de identiteit van jouw onderneming. Wij faciliteren jou en je medewerkers invulling te geven aan een cultuur waar ieder mens behandeld wordt, zoals ieder mens behandeld wil worden. Pragmatisch en met zichtbaar effect. Waarmee we het leven van jouzelf, je medewerkers en klanten beter, leuker en makkelijker maken.

Vanuit vertrouwen verbinden en versterken. Dat is waar Bedrijf op Koers voor staat.

Leo Valk

Eigenaar Add your Service, Mede-oprichter Bedrijf op Koers. Expert op het gebied van mensgericht organisatie-advies.

Ik ben in mijn element, zodra ik organisaties versterk en win-win-win situaties realiseer door ‘de mens’ centraal te stellen. Ik kom tot mijn recht als ik gezamenlijk een organisatie en cultuur bouw waar medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid krijgen hun talent te ontwikkelen en van daaruit verschil te maken. Ik geniet als medewerkers hun passie leven en talenten ontplooien.