Laatst heb ik deelgenomen aan een webinar, georganiseerd door het Werkgeversservicepunt, met als onderwerp ‘Employer Branding’. In dit webinar ging het over de vraag hoe je als werkgever de juiste medewerkers voor je organisatie weet te boeien en binden. Hoe je als werkgever aantrekkelijk gevonden wordt door potentiële medewerkers.  De inzichten en tips die werden gedeeld waren herkenbaar en goed.

Echter, naar mijn mening laat je veel kansen en mogelijkheden onbenut wanneer je als werkgever hierop focust.

Human branding

Mijn voorstel is te kiezen voor ‘Human Branding’. Letterlijk vertaald: ‘de mens in je merk’. Of beter gezegd: ‘mens-centralistisch’ ondernemerschap of werkgeverschap. 

Wanneer je als ondernemer of leidinggevende ‘de mens’ centraal stelt, kun je namelijk een win-win-win situatie bereiken. Mens-centralistische organisaties hebben een positief effect op klanten, medewerkers en ondernemers. Klanten voelen zich gehoord en gezien, waardoor ze vaker bij je terugkomen en meer bij je besteden. Medewerkers die zich optimaal kunnen ontplooien ervaren meer werkgeluk, zijn meer betrokken en productiever. En als ondernemer heb je minder gedoe, stijgen de financiële resultaten van je bedrijf en haal je meer energie en voldoening uit je ondernemerschap.

Klinkt allemaal prachtig toch? Maar als het zo mooi is, waarom zie en hoor je nog zo weinig bedrijven die op deze wijze werken? Omdat het vraagt om overtuiging, keuzes maken en doorzettingsvermogen.

De meeste mensen deugen

De overtuiging dat de meeste mensen deugen. Rutger Bregman schreef er een bestseller over en ik denk dat hij het aan het rechte eind heeft. Ik ben gedurende mijn loopbaan, als leidinggevende, slechts een handvol medewerkers tegengekomen die er bewust op uit waren hun werkgever schade te berokkenen. In verhouding tot de paar duizend medewerkers met wie ik heb samengewerkt is dat een fractie.

Daarom is het interessant te ontdekken wat er gebeurt wanneer je er van uit gaat dat de mensen binnen en rond je organisatie meer willen en kunnen dan hoe je ze tot nu toe inzet en benut.

Dat vraagt om keuzes: Kies je voor vertrouwen of voor controle? Kies je voor samenwerking of voor zelf doen? Kies je voor mogelijkheden of voor beperkingen?

Heb je de kaders van je bedrijfsprocessen geschetst of zijn ze tot in detail beschreven?

Ook op dit gebied kun je onderscheidend zijn door je medewerkers en klanten te betrekken bij de inrichting en aanpassing van je bedrijfsprocessen. En daarmee te zorgen dat ze klant- en gebruiksvriendelijker worden. 

Mens-centralistische organisatie

Het aanpassen van strategie, bijstellen van je prioriteiten en wijziging van bedrijfsprocessen zijn belangrijke voorwaarden voor een ‘mens-centralistische’ organisatie. Het verschil tussen een dappere poging en succesvol resultaat is doorzettingsvermogen. Aangezien je een duurzame aanpassing van houding en gedrag nodig hebt. En als leidinggevende weet je dat dit een van de lastigste aspecten van je werk is. Jij kunt de juiste randvoorwaarden bieden alleen de opvolging en uitvoering ligt volledig bij je team.

Met Bedrijf op Koers willen wij je graag helpen. Je bewust te maken wat de koerswijziging jouw bedrijf, je medewerkers en klanten gaat opleveren. Samen met jou het fundament leggen voor de nieuwe organisatie, door te laten zien hoe je mens centraal kunt stellen. Hoe je je team en klanten kunt benutten en betrekken. Gebruik maken van het feit dat mensen sociale wezens zijn, die gezien en gehoord willen worden. Een positief gevoel krijgen als ze erkend en gewaardeerd worden.

Wij kunnen je helpen de juiste keuzes te maken en daarmee te voldoen aan de huidige verwachtingen en toekomstige wensen van je klanten. De kwaliteiten en talenten van je medewerkers optimaal te benutten. Werkprocessen klant- en gebruiksvriendelijker te maken, zodat deze ondersteunen en (meetbaar) bijdragen aan het resultaat van je bedrijf.

Wij zijn de steun in de rug, het klankbord, de stok achter de deur. Die je helpen je medewerkers mee te krijgen. Niet omdat het moet, maar omdat je medewerkers dat willen. Adviseren over de wijze van communiceren, helder en consistent, die aansluit bij de identiteit van jouw onderneming. Wij dragen bij aan een cultuur waar ieder mens behandeld wordt, zoals ieder mens behandeld wil worden; met het collectieve belang voor ogen. Waarmee we het leven van jou, je medewerkers en jullie klanten beter, leuker en makkelijker maken.

Vanuit vertrouwen verbinden en versterken. Dat is waar Bedrijf op Koers voor staat.

Neem contact met ons op of vul de gratis online scan in en ontdek wat we voor jou kunnen betekenen.

Leo Valk

Eigenaar Add your Service, Mede-oprichter Bedrijf op Koers. Expert op het gebied van mensgericht organisatie-advies.

Ik ben in mijn element, zodra ik organisaties versterk en win-win-win situaties realiseer door ‘de mens’ centraal te stellen. Ik kom tot mijn recht als ik gezamenlijk een organisatie en cultuur bouw waar medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid krijgen hun talent te ontwikkelen en van daaruit verschil te maken. Ik geniet als medewerkers hun passie leven en talenten ontplooien.